Varlıklar Alemi Kaça Ayrılır?


Tarih: 1/16/2019 5:39:11 PM 0 Cevabı Gör Hata Bildir

Âlem: Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen varlıkların tamamını ifade eden bir kavramdır.

Varlıklar âlemini iki kısımda inceleyebiliriz:

1) Görülebilen Varlıklar:

Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar.(Ağaç, kitap, insan vb.)

2) Görülemeyen Varlıklar:

Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar. 

Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir.

Bunlar; melek, cin ve şeytandır.

Melek; Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklara verilen isimdir.

Cin; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara denir.

Şeytan ise ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir. Bu isim aynı zamanda cinlerin inkârcıları için de kullanılır.

0 Cevap Yeni Cevap Ekle