Sitemiz ile ilgili üyelik, şifre vb sorunlar için
0505 679 76 49
nolu telefona WhatsApp mesaj atabilirsiniz.

Uluhiyet ve Ubudiyet Nedir?

Uluhiyyet: İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut. İslam’a göre uluhiyyet makamı sadece Allah’a (c.c.) aittir.

Ubudiyyet: Kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme. Allah’ın (c.c.) rızasını elde edebilmek için emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınmak.

(bk. MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s. 464-465.)

Eker Test Tanıtım Reklamları