Sitemiz ile ilgili üyelik, şifre vb sorunlar için
0505 679 76 49
nolu telefona WhatsApp mesaj atabilirsiniz.

Din ve İslam Konusu Kavramları

Din: Yüce Allah tarafından nebi/rasuller (peygamberler) aracılığıyla, insanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak için akıl sahibi insanları kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.

Uluhiyet: İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık.

Ubudiyet: Kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme.

İslam’da tevhid inancının önemi: Allah’ı tek yaratıcı olarak kabul etmek ve bunu inancına yansıtmak (muvahhid). İslam'ın temeli tevhid inancına dayanır. Dinin kaynağı ise vahiydir. Bütün elçiler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Tevhidin zıddı şirktir.

Şirk: Yüce Allah’a özellikleri (tek otorite, dua edilen, kurtarıcılık) başkalarına vermek, O’nunla araya aracı/vesile koymak, bir başkasını Allah gibi veya daha fazla sevmek.

İnanma ihtiyacı ve din: İnanma ve din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnanma ihtiyacı, manevi ihtiyaçlarımızın başında gelir. Dolayısıyla din duygusu doğuştan vardır.

Hanif: Doğruya ve hakka bağlanan, gerçeğe dönen. Kur’an’da haniflikle birlikte adı geçen, İbrahim Nebi’dir.

İman: İnanmak, tasdik etmek, güvenmek.

İslam: Teslimiyet, itaat etme, boyun eğme.

Dışta ve görünürde olana İslam, içte ve kalpte olana iman denilebilir.

İslam inanç esaslarının tamamına inanmanın önemi: İnanç esaslarının tamamına eksiksiz bir şekilde inanmak gerekir. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimseler Mü’min sayılmaz. Kur’an’da zikredilen her şey bir bakıma inanç esasıdır.

İcmali iman: İnanılacak ilkelere kısaca ve toptan inanmak.

Tafsili iman: İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak araştırıp inanmak.

Zati sıfatlar: Yüce Allah’a özgü olan ve O’nda bulunan özellikler. Bunlar:

Vücud: Var olmak.

Kıdem: Ezeli olmak.

Beka: Ebedi olmak.

Vahdaniyet: Allah’ın zat, sıfat ve fiillerinde bir ve tek olması; eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması.

Muhalefetün lil havadis: Yüce Allah’ın sonradan olan şeylere benzememesi.

Kıyam bi nefsihi: Varlığı kendisinden olmak.

 

Sübuti sıfatlar: Kaynağı Allah’ta olup, diğer varlıklarda da bulunan sıfatlar. Bunlar:

Hayat: Diri ve canlı olmak.

İlim: Bilmek.

Semi: İşitmek.

Basar: Görmek.

İrade: Dilemek.

Kudret: Gücü yetmek.

Kelam: Söylemek, konuşmak.

Tekvin: Yaratmak.

Esma-i Hüsna: Allah’a ait en güzel isimler. Yüce Allah bize kendisini sıfat ve isimleri ile tanıtır (yaygın kanaate göre bu isimler 99'dur. Fakat Kur'an'da geçen isimler daha fazladır).

Eker Test Tanıtım Reklamları