LGS Soru Cevap Çalışma Kağıdı 2. Ünite

II. ÜNİTE  ZEKAT VE SADAKA

Soru 1. Zekat ile ilgili belli başlı kavramlar nelerdir?

Cevap : Zekat, sadaka, infak, nisap, öşür, fitre, müellefi kulüp(kalbi islama ısındırılacak olanlar)

Soru 2: Eğer toplumda bireyler birbirini ihmal eder ve yardımlaşmayı terk ederlerse ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

Cevap : Sevgisizlik, düşmanlık ve çatışma çıkar

Soru 3. Paylaşma ve yardımlaşmaya ilk önce hangi çevreden başlanmalıdır?

Cevap : yakın çevresinden başlanmalıdır.. sonra tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır.

Soru 4. Zekat’ın kelime anlamı nedir?

Cevap : Temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir.

Soru 5. ZEKAT’ın terim anlamı nedir?

Cevap : Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir.

Soru 6. Kimler zekat  vermekle yükümlüdür?

Cevap : Akıllı, ergenlik çağına girmiş zengin Müslümanlar

Soru 7. İnfak ne demektir?

Cevap : Sözlükte harcama yapmak anlamına gelen infak; Müslümanın Allah’ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah’ın emrettiği harcama yapması, infak etmesine denir.

Soru 8. Sadaka ne demektir?

Cevap : Sözlükte doğru söylemek ve verdiği sözde durmak anlamına gelen SADAKA; Müslümanın Allah’ın sevgisini kazanmak için yaptığı hayırlı işlerin tamamına denir.

Soru 9. Nisap miktarı ne demektir?

Cevap : Zekat ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için dinimizce belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne denir. Bu da 85 gr altın karşılığı olan meblağdır.

Soru 10. Zekat verilmesi gereken malla nedir?

Cevap : Altın, gümüş ve para- ticaret malları- küçükbaş ve büyük baş hayvanlar- toprak mahsulleri- madenler.

Soru 11. Altın, Gümüş, para ve ticaret mallarının zekat oranı nedir?

Cevap: 40 da bir yani %2.5 oranında

Soru 12. Küçükbaş  hayvanların zekat oranı nedir?

Cevap : Küçükbaş hayvanların sayısı 40’a ulaşınca bir tanesi zekat olarak verilir. 40’tan 120’ye kadar bir koyun verilir.

Soru 13. Büyükbaş hayvanların zekat oranı nedir?

Cevap : Büyükbaş sığır ve mandanın zekat sınırı (alt limit) 30’dur. Ve iki yaşında bir buzağı zekat olarak verilir.

Beş devesi olan bir koyunu zekat olarak verir.

Soru 14. Toprak ürünlerinin zekatı(öşür) oranı nedir?

Cevap : Eğer sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa  1/10 oranında; varsa 1/20 oranında zekat verilir.

Soru 15. Madenlerin zekat oranı nedir?

Cevap : Çıkan madenin miktarına bakılmaksızın 1/5 oranında zekat verilir.

Soru 16. Zekat kimlere verilir?

Cevap: 1-Yoksullar, 2-düşkünler, 3-borçlular, 4-yolda kalmışlar, 5- köleler(özgürlüğünü yitirmiş olanlar), 6- Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler( müellef-i kulub), 7- Allah yolunda çalışanlar, 8- Zekat memurları

Soru 17. Fıtır sadakası nedir ve kimler verir?

Cevap : Ramazan ayında nisap miktarı mala sahip olan kimseler kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için verilen sadakaya denir. Vaciptir

Soru 18. Fitre miktarı ne kadardır?

Cevap : Bir günlük yemek bedelidir ve fidye denir. Her yıl Diyanet işleri başkanlığı alt sınırını belirler.

Soru 19. Zekat ve sadakanın belli başlı faydaları nelerdir?

Cevap : Bencillik ve cimriliği ortadan kaldırır, ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi sağlayarak kaynaşmayı sağlar, Allah için fedakarlık yapma bilincini geliştirir, …

Soru 20. Sadaka-i cariye nedir?

Cevap : insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. İnsanların faydalanacağı bir yapı, eser inşa etmek, ilmi bir eser ortaya koymak veya hayırlı bir evlat yetiştirmek..

Soru 21. Vakıf ne demektir?

Cevap : İslam’a göre helal kabul edilen mallarından faydalanma hakkını Allah’ın rızasını umarak toplumun kullanımına veren hayır kurumudur.

Soru 22. Hz. Şuayb peygamber hangi halka gönderildi? Ve hangi işle uğraşıyorlardı?

Cevap : Medyen halkına gönderildi ve Medyen halkı ticaret ile uğraşan müreffeh bir topluluktu.

Soru 23. Medyen halkına hangi hususta uyarılarda bulunuldu?

Cevap : ticaretle uğraştıkları için ölçü ve tartıda hile yapmamaları gerektiği uyarılarında bulunulmuştur.

Soru 24. Maun suresinin işlediği konu nedir?

Cevap : Allahın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insan modelinden bahseder..

Soru 25. Maun suresinde geçen riya kelimesi ne anlama gelir?

Cevap : Bir kimse ibadetlerini sadece Allah rızası için yapmalıdır. Şayet bir kimse insanlara gösteriş olsun diye bu ibadetlerini yaparsa riya yapmış olur. Allah riya yapanları sevmez.

Eker Test Tanıtım Reklamları