Tevekkül

TEVEKKÜL

SÖZLÜK ANLAMI: Güvenme, bağlanma,vekil tayin etme, havale etme.

TERİM ANLAMI: İnsanın yapacağıişlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbiri andıktan, yeterli vegerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan beklemesi.

AYET:” Allah’a tevekkül et.Güvenilecek tek varlık Allah’tır.” (Ahzap suresi, 3. ayet)

"(Toplumu ilgilendiren) her konuda müminlerle görüş, onlarla iştişare et. Kararını verdiğin zaman da Allah’a tevekkül et. Çünkü Allah, kendisine tevekkül eden kimseleri sever.”

"Kim Allah’a tevekkül ederse,Allah ona yeter.”(Talak suresi, 4. ayet)

HADİS: "Eğer siz Allah’a karşı hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah yuvalarından aç çıkan ve akşam karınları doymuş olarak yuvalarına dönen kuşlar gibi rızıklanırdınız.”(İbn Mace, Zühd, 14)

"Devemi bağlayarak mı yoksa salıvererek mi Hz Allah'a tevekkül edeyim"diye soran bir adama Deveni bağla sonra Hz.Allah'a tevekkül etve dayan"(Tirmizi,Sıfatül Kıyame 60)şeklinde cevap vermiştir.

Ebu Bekir (r.a.) şöyle demiştir: Biz hicret esnasında mağarada iken, başımızın ucunda bizi arayan müşriklerin ayaklarına baktım ve Rasülüllah’a: "Ey Allah’ın Rasülü! Birisi ayaklarına bakacak olsa muhakkak bizi görür.” Dedim. Bunun üzerine Rasülüllah (s.a.v.): " Ey Ebu Bekir! Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında zannın (endişen) ne?” buyurdu.(Buhari, Müslim)

ŞİİR

"Çalış!” dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun,

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!

Sonunda bir de "tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!

(Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 240)

HİKAYE

Kanadı Kırık Kuşun Hikayesi

Şakik Belhi (r.a), rızık temin etmek için çalışmaz, sebeplere tevessül etmezdi. Bir ara hacc dolayısıyla Mekke’de İbrahim İbni Edhem (r.a) ile karşılaştı. İbrahim İbni Ethem (r.a) ona, rızık temini için böyle çalışmamasına neyin sebep olduğunu sordu. Şakik Belhi anlattı: "Bir zamanlar çölde yolculuk yapıyordum. Çöl ortasında kanadı kırık bir kuş gördüm. Hareket edemiyor,uçamıyordu. Kendi kendime, "Bak bakalım, bu kuş nereden ve nasıl besleniyor?” dedim ve biraz ileride bir yere saklanarak beklemeye başladım. Derken ağzında bir çekirge bulunan bir kuş uçarak geldi ve çekirgeyi kanadı kırık kuşun ağzına bıraktı. Bundan sonra ben de kendi kendime şöyle dedim: "Bu sağlam kuşa, bu kanadı kırık kuşu besleten Allah, her nerede olursam olayım beni de besler!”

Ve çalışmayı bıraktım, sırf ibadetle meşgul olmaya başladım.”

Bunun üzerine İbrahim İbni Edhem (r.a) şöyle dedi:

"Niçin sakat kuşu besleyen sağlam kuş olmuyorsun, ki daha faziletli ve şerefli olasın! İşitmedin mi Allah Rasûlü (s.a.v) ne buyuruyor:"Veren el, alan elden hayırlıdır.”(Buhari, Müslim)

Hem daima her işinde, her şeyin en yüksek derecesine talip olmak müminin şanındandır. Çünkü Allah’ın iyi kulları mertebesine ancak bu suretle yükselinir.”

İbrahim İbni Edhem’in (r.a) bu sözleri üzerine Şakik Belhi (r.a), yanlış yolda olduğunu anladı, O’nun elini öptü ve: "Sen bizim üstadımızsın!” dedi.

Tevekkül;herhangi bir konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah’a güvenmeye denir.

Allah,her şeyi belli kurallar içinde yaratmaktadır. Bir amacın gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler yapılmalıdır. Derslerine hazırlanmayan bir öğrencinin başarılı olabilmesi mümkün değildir. Tarlasını ekmeyen bir çiftçi ürün alamaz. Dolayısıyla hangi konuda olursa olsun amaca ulaşılmak isteniyorsa o işin gereği yapılmalı ve sonrasında Allah’a güvenilmelidir. Sevgili peygamberimiz; " Sana faydalı olan şeye karşı( onu elde etmek amacıyla) gayret göster, Allah’tan da yardım dile, acizlik gösterme.” Buyurmuşlardır.

Eker Test Tanıtım Reklamları