İslam'da Allah İnancının Kapsamı

İSLÂM’DA ALLAH İNANCININ KAPSAMI

1. AŞAMA

2. AŞAMA

3. AŞAMA

4. AŞAMA

TEVHİT

               Allah’ın varlığına ve birliğine iman.        

NİTELİK

Allah’ın yaratan düzenleyen yöneten olduğunu inanmak.

İLETİŞİM

Allah ile ibadet, dua, tövbe yoluyla iletişim kurmak.

İTAAT

Allah’ın öğütlerine emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak.

 

 

Allah’a iman dört aşamada olgunlaşır ve tamamlanır.

               

 

 

 

 

Selman ALBAY
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

 

 

Eker Test Tanıtım Reklamları