Estağfirullah ve Sübhanellah

Estağfirullah, hata ve günahlarımızı Allah’ın (c.c.) affetmesini dilemek için kullandığımız bir dua cümlesidir.

Estağfirullah, “Allah’tan (c.c.) af ve bağışlanma isterim” anlamına gelir. Nasıl ki günlük hayatımızda bir yanlış yaptığımızda hatamızın farkına varıp bundan rahatsız olan kişilerden özür diliyorsak, Allah’ın (c.c.) hoşlanmadığı bir şey yaptığımızda O’ndan af ve bağışlanma dileriz.

Zaten Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette kendisinden her zaman af ve bağışlanma dilememizi emretmektedir. “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” ayeti Rabbimizin merhametine sığınarak af dilememizi öğütlemektedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ı (c.c.) en çok seven ve hata yapmaktan en çok sakınandır. Aynı zamanda Hz. Peygamber, insanlar arasında Yüce Allah’tan en çok af ve bağışlanma dileyendir. “…Allah’ım! Günahlarımı sana itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.” duasıyla günahlardan Allah’a (c.c.) sığınarak bağışlanma dilemiştir. 

Sübhanallah, Allah’ın (c.c.) yüceliğini büyüklüğünü kabul ettiğimizi ifade eden bir duadır. Sübhanallah diyerek Allah’ın (c.c.) tüm eksiklik ve kusurlardan uzak, en yüce olduğunu ifade etmiş oluruz.

Eker Test Tanıtım Reklamları