Adalet

ADALET

Sözlük Anlamı:Doğluluk, eşitlik, denklik, aşırılıktan uzak ve dengeli olma, her şeye hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk.

Terim Anlamı: Herkese hak ettiğini vermek. Haklıya hakkını verip suçluyu da işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırmaktır.

AYET:"Allah , adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder.Ahlaksızlığı, çirkin şeyleri ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”(Nahl Suresi, 90)

Ey iman edenler,kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa,Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun.(Onlar)ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır.Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın.Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, Şüphesiz Allah,yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa Suresi, 135)

"Ey iman edenler,adil şahidler olarak,Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır.Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır." (Maide Suresi, 8)

HADİS:"Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”İbni Mace, Sadakat, 17.

"Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.”Ebu Davut, Büyu,34

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. (Müslim,Cennet 63.)

Atasözü şiir:

Adalet mülkün temelidir.(Hz. Ömer)

Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur

Adalet ile zulüm bir yerde durmaz.

HİKAYE:

Hz. Ömer’in Adaleti

Hz.Ömer halife olduğu dönemde bir akşam çalıştığı esnada bir misafiri gelir ve oturup sohbet etmeye başlar. Hz. Ömer hemen ayağa kalkar ve yanmakta olan mumu söndürüp başka bir mumu yakar. Misafiri şaşkın gözlerle HZ. Ömer’e bakar. Hiçbir şey anlamamıştır ve dayanamayıp sorar:

"O da mum,diğeri de mum. İkiside aynı şekilde aydınlık veriyor. Niye birini söndürüp de ötekini yaktın?” HZ. Ömer’in cevabı şu olur:”Söndürdüğüm mum, milletin parası ile alınmıştı. Özel işlerimi yaparken, arkadaşlarımla sohbet ederken onu kullanmaya hakkım yok. Bunun için o mumu söndürdüm ve kendi paramla aldığım mumu yaktım.”

Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli davranmaktır.

Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve kargaşa toplumu huzursuz eder.İnsanların, ailelerin ve ülkelerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarında adaleti gözetmeleri çok önemlidir. Anne ve babalar çocukları arasında ayrım yapmamalı ve onların yetişmeleri için gayret göstermelidir.Eğitimciler öğrencileri arasında adil davranmalı, yöneticiler emri altındakiler arasında ayrım yapmadan görev aldıkları işleri adaletle yürütmeli, işverenler de çalışanlar arasında adaleti gözetmelidir. Mal üretip satan kimse alım ve satımda adaletten ayrılmamalı, ölçü ve tartıyı düzgün yapmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de adeletin önemine sık sık vurgu yapılmıştır. Peygamberimizde hem adaletli olmayı tavsiye etmiş hem de adaletli davranmıştır. Ona inanmayan kimseler bile onun adaletle karar verdiğini kabul etmişlerdir. Birçok konuda hakem olarak Hz. Muhammed’i seçmiş ve verdiği karara saygı duymuşlardır.

Eker Test Tanıtım Reklamları