2. Allah (cc) Vardır ve Birdir

Allah’a iman etmek, İslam’ın inanç esaslarının en başında gelir. Üzerinde yaşadığımız dünyaya ve çevremize baktığımız zaman evrende bir düzen ve uyumun olduğunu görürüz.

Bahar gelince çiçekler açıyor, yaz gelince ağaçlar meyve veriyor, kış gelince tabiat beyaz bir örtüye bürünüyor ve sonbahar gelince yapraklar sararıyor. Güneş her sabah doğudan doğuyor ve akşam batıdan batıyor. Sıcak yerlerde yaşayan hayvanlar ile soğuk yerde yaşayanların derilerinin farklı olduğunu görürüz.

Akıllı ve irade sahibi varlık olarak bizler Allah’ın vermiş olduğu aklı kullanarak bu düzenden bir yaratıcı gücün olduğuna ulaşırız.

Nasıl ki her sınıfın bir başkanı, her ülkenin bir idarecisi varsa bu kainatın da bir yöneticisi vardır: O da bir ve tek olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak her şeyin ona muhtaç olduğu Allahü Teala’dır. Onun eşi, benzeri ve dengi yoktur. Eğer kainatta birden çok yaratıcı olsaydı bu düzenden bahsedemezdik.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” Enbiyâ, 22. ayet

İslam’da Allah’ın birliğini ve varlığını ifade eden kavram “Tevhid” dir. İslam inancında Allah’tan başka ilah yoktur ve sadece ona ibadet edilir. İhlas suresinde “tevhid” üzerinde durulmuştur. “De ki: O, Allah birdir. Allah, sameddir. (Hiçbir şeye muhtaç değildir.) O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

Allah’ın varlığında, yaratmasında ve isimlerinde tek ve eşsiz olması, bir olması ve benzerinin olmamasını “Vahdaniyyet” sıfatı ile ifade ederiz.

Eker Test Tanıtım Reklamları